hai thanh niên tử vong-Va chạm với xe khách, 2 thanh niên tử vong tại chỗ