hải sản cao cấp-Tôm hùm bông 20 triệu/con, hàng Việt siêu hiếm nhà giàu cũng khó mua