Hải Phòng-Ăn hàu sống, người đàn ông ở Hải Phòng tử vong do nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người'

Xem thêm