hải dương 8-Bộ Ngoại giao nói về thông tin tàu Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam