Hạch bạch huyết-4 bộ phận được đánh giá là 'bẩn nhất' của con lợn, dù ngon nhưng có thể gây bệnh, đến người bán cũng không dám ăn nhiều