Hà Tĩnh-Va chạm với tàu hỏa, 'xế hộp bị tông xuống ruộng

Xem thêm