Hà Tăng-Đại gia Louis Nguyễn tung ảnh xinh 'đỉnh chóp' và viết lời ngọt như mật mừng sinh nhật Hà Tăng!

Xem thêm