Hà Nội rét-Dự báo thời tiết 18/1, Hà Nội rét, Sài Gòn nóng 34 độ