Hà nội nắng nóng-Nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài trong năm 2019 khiến cuộc sống người dân đảo lộn: Đâu là nguyên nhân?

Xem thêm