Hà Nội FC-Chấn thương dai dẳng, Đoàn Văn Hậu chưa rõ ngày trở lại sân cỏ

Xem thêm