Hà Giang-Quây rào đường lên 'mỏm đá tử thần' tại Hà Giang sau vụ việc nam du khách ngã từ độ cao 13 mét xuống khe đá

Xem thêm