Gương mặt thân quen 2019-'Thánh giả giọng' Nhật Thủy hóa thân thành 4 ca sĩ hàng đầu VPop, ẵm luôn cúp vàng của Gương Mặt Thân Quen 2019