Gửi đồng hồ-Chuyện hy hữu: Gửi qua bưu điện, đồng hồ biến thành... đá cuội?