Google bồi thường-Google bồi thường cho chủ điện thoại Pixel bị lỗi lên tới 500 USD