Google-Google, Amazon, Netflix và Spotify bị áp thuế VAT tại Indonesia

Xem thêm