giúp đỡ cụ ông-Vào ăn cơm tấm trong quán, ông cụ tàn tật được ra giá bất ngờ khiến vị khách bên cạnh phải hỏi lại: 'Chị có nhầm không?'