giọt nước tràn ly-Đi siêu thị về, tôi không thấy bóng dáng chồng đâu mà sốc óc vì mâm cơm để trên bàn