giết người vì tình-Nguồn cơn vụ truy sát kinh hoàng ở Bắc Ninh: Xúc phạm nhau vì khoản nợ 1 triệu đồng