giết người vì không rửa chân-Đâm người tình tử vong vì không rửa chân khi đi ngủ