giết người ở bình dương-Tử hình kẻ thảm sát 3 người ở Bình Dương