giết người giấu-Bị ức hiếp lâu ngày, vợ giết chồng rồi dìm thi thể xuống ao trong 4 tháng