giết hại đồng hương-Hung thủ sát hại gia đình người Hàn Quốc, cướp tài sản sắp hầu tòa