giày nam-Tại sao trên giày nam thường có các lỗ nhỏ?