giầy Converse-2 lỗ nhỏ bí ẩn trên giày Converse dùng để làm gì?