giật dây chuyền-'Cò' đi giới thiệu đất cho khách, 'tiện tay' giật dây chuyền của người dân

Xem thêm