giao thông đường bộ-Ô tô lật nhào trên cầu Sài Gòn, 2 người bị thương