giao diện mới-Twitter phải chỉnh lại thiết kế sau khi người dùng than phiền đau đầu, nhức mắt