gian lận thi cử năm 2018-Thêm con số giật mình trong phiên tòa xử vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang