giãn cách xã hội chỉ thị 17-Video ảnh: Hà Nội không bóng người trong những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17