giãn cách Lục Nam-60 ca dương tính SARS-CoV-2 tại ổ dịch nguy hiểm Shin Young, giãn cách xã hội 1 huyện