gián-Gặp cả đàn gián bò trong hộp khăn giấy, Food Blogger gọi chủ quán ra hỏi thì được phán cho 1 câu: Nó có bò vào đồ ăn đâu?