giảm sản lượng iPhone XR-Apple muốn đối tác quên đi chuyện tăng dây chuyền sản xuất iPhone XR