giám đốc Tài chính-Trung Quốc xét xử doanh nhân thân thiết với ông Kim Jong-un