Giám đốc người Nhật-Từ Nhật, vị giám đốc mắc COVID-19 nhắn tin về Việt Nam xin lỗi tất cả cộng sự