giám đốc bị sát hại-Thuê người ám sát giám đốc với giá 500 triệu đồng