giảm 50% phí trước bạ-Vịn cớ giảm 50% phí trước bạ, đại lý cắt khuyến mãi, điều chỉnh giá xe