giải nhiệt mùa hè-Người Hà Nội đổ lên hồ Tây hóng gió và ăn kem cuối tuần, dòng xe đông như mắc cửi