giá xe chênh-TP.HCM: Toyota Raize ‘mua bia kèm lạc’ vẫn phải chờ 4 tháng