Giá xăng dầu-Xăng dầu đồng loạt tăng giá, hướng đến mốc 20.000 đồng/lít