Giá vàng trong nước-Giá vàng hôm nay 15/9: Giá vàng chìm sâu, nhà đầu tư chịu lỗ tiền triệu

Xem thêm