giá vàng quốc tế-Lãi bao nhiêu nếu mua vàng từ đầu năm?