giá vàng giảm-Mua vàng 74 triệu đồng/lượng, đau lòng nhìn giá giảm mãi không hồi