giá vàng biến động-Một tuần, giá vàng giảm gần 600 nghìn đồng/lượng