giá vàng-Giá vàng trong nước trụ trên đỉnh, cao hơn vàng thế giới 7 triệu đồng/lượng