giá vàng-Vàng tăng giá lên gần 48 triệu đồng/ lượng