giá thép giảm-Giá thép giảm lần thứ 11 liên tiếp, rẻ hơn gần 4 triệu đồng/tấn