giã hạc 5 cánh trắng-Những cây lan tiền tỷ của đại gia Việt, ly kỳ nhất là cây 300.000 đồng bán được 600 triệu