George-George - cậu bé 'phép màu' trong thảm kịch tại Lebanon