Gelex-Từ chủ tịch 0 đồng, CEO 8X liên tục xuống tiền chi phối tập đoàn nghìn tỷ