Gareth Southgate-HLV Southgate: ‘Tuyển Anh bình tĩnh, chờ mang cúp… về nhà’