gameshow Vợ chồng son-Vợ không biết đủ, chồng khủng hoảng tinh thần phải nhập viện điều trị